• VVD zet hulpverleners in het zonnetje

  17 februari − Op Valentijnsdag hebben de fractieleden van de VVD Groningen een bezoek gebracht aan de Ambulancezorg en de Brandweer in de stad Groningen. Lees verder

 • @VVDGroningen Twitter

  02 maart − #timeline# Lees verder

 • WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE VVD-AFDELING EN GEMEENTERAADSFRACTIE VAN DE STAD GRONINGEN

  26 juni − Op deze website vindt u informatie, nieuws en activiteiten van de VVD Stad Groningen. Lees verder

 • In gesprek met de Stadjers (2)

  15 februari − Op zaterdag 11 februari zijn we met een grote groep, bestaande uit maar liefst veertien mensen van de VVD Groningen, in Klein Martijn in gesprek gegaan met bewoners. Het was, ondanks de kou, een ontzettend interessante en gezellige middag. Lees verder

 • In gesprek met de Stadjers (1)

  11 februari − Het laatste weekend van januari werd door de VVD Groningen afgesloten met een bezoek aan de Reitdiepwijk. Samen met fractieleden, vrijwilligers en (kandidaat-) kamerleden trokken wij de wijk in om met de mensen in gesprek te gaan en van hen te horen wat belangrijk is voor de leefbaarheid van de wijk. Lees verder

 • In gesprek met de Stadjers

  14 januari − Een beetje sneeuw houdt ons niet tegen en daarom gaat de VVD Groningen ook in 2017 de straat op. Samen met onze raadsleden en enthousiaste vrijwilligers gaan wij langs de deuren om van de Stadjers zelf te horen welke problemen er opgelost moeten worden en wat er juist heel goed gaat. Lees verder

 • Groningen anno 2016: jaaroverzicht van de VVD

  31 december − Het einde van 2016 is met rasse schreden genaderd. Tijd voor een terugblik op het jaar vanuit politiek perspectief. Dit overzicht biedt u een inkijk in onze werkzaamheden en de resultaten die de VVD Groningen het afgelopen jaar heeft behaald. Lees verder

 • VVD roept op tot sterkere samenwerking cultuursector

  03 december − Tijdens de raadsvergadering van 30 november, heeft de VVD een motie ingediend om de cultuursector te stimuleren om meer samen te werken met ondersteunende taken. Hierdoor is een betere ondersteuning en een kostenbesparing mogelijk. Lees verder

 • Woordvoering Begrotingsdebat 2017

  09 november − Op 9 november werd de begroting voor 2017 besproken. Fractievoorzitter Sabine Koebrugge hield een optimistisch en liberaal betoog over de stand van de Stad. Lees verder

 • Groningen Airport Eelde

  01 november − Het streven is van de VVD, is op een voor de aandeelhouders financieel houdbare wijze, dus met behoud van degelijk begrotingsbeheer en een weerbaar weerstandsvermogen, te komen tot een zo positief mogelijke MKBA en vestigingsklimaat. Lees verder

 • Bedrijven en onderwijs kunnen wél van elkaar leren

  12 oktober − Is samenwerking tussen hoger onderwijs en het bedrijfsleven uit den boze of gewenst? Krijgen we dan een Coca Cola-universiteit, zoals critici vrezen, of helpt het de universiteiten juist vooruit? Dat laatste, stellen Eelco Luurtsema en Jasper Honkoop: ‘Kijk naar Tesla, beide werelden kunnen veel van elkaar leren.’ Lees verder

 • Initiatiefvoorstel VVD en D66 aangenomen

  30 september − Afgelopen woensdag stemde de raad in met een initiatiefvoorstel van de VVD en D66. Dit initiatief maakt een burgerinitiatief mogelijk, om wijken en sportverenigingen te binden via vrijwilligerswerk. Lees verder

 • VVD tegen afschaffen ontgroeningen

  30 september − Gisteren werd bekendgemaakt dat de Gemeente Groningen, RUG en de Hanzehoogeschool af willen van ontgroeningen. Deze reactie volgde op de recente incidenten bij studentenvereniging Vindicat atque Polit. De VVD is van mening dat hierdoor de verkeerde mensen worden gestraft. Samen met Student & Stad stelt de VVD daarom schriftelijke vragen aan het college. Lees verder

 • Begin kennismaking beroep en techniek op de basisschool

  26 september − Tijdens het Onderwijsatelier presenteren de VVD en de PvdA met partners uit de stad een nieuw onderwijsinitiatief dat de kennismaking met beroep en techniek al in de basisschool laat beginnen. Zo kunnen kinderen eerder en laagdrempeliger vaardigheden, talenten en zelfvertrouwen ontwikkelen en bewuster kiezen voor een beroep met toekomst. Lees verder

 • Kom meepraten over Nederland

  29 augustus − Dinsdag 30 augustus nodigt de VVD Groningen u uit om onder het genot van een kop koffie in gesprek te gaan over de stad, de provincie of het land! Lees verder

 • VVD verheugd over invulling Grote Markt Oostzijde

  15 juli − Vandaag werd bekend dat het College van B en W een akkoord heeft bereikt met WestCord hotels over de vestiging van een hotel met grand cafe aan de Oostzijde van de Grote Markt. De VVD is hier verheugd over. Lees verder

 • Aanpak kindermishandeling centraal bij voorjaarsdebat

  06 juli − Op 6 juli vond het voorjaarsdebat plaats. Tijdens dit debat vroeg fractievoorzitter Sabine Koebrugge onder andere om aandacht voor de aanpak van kindermishandeling. Klik op 'lees verder' om de hele woordvoering te lezen. Lees verder

 • Vrijwilligersmakelaar verbindt verenigingen en vrijwilligers

  18 juni − Vrijwilligerswerk is belangrijk voor de Stad. Daarom kwam Stadjer Patrick Kampherbeek met het idee om vacatures voor vrijwilligerswerk in kaart te brengen. VVD-raadslid Jasper Honkoop was direct enthousiast en ging aan de slag voor een initiatiefvoorstel. Samen met D66 wil de VVD dit initiatief de steun en ruimte geven die het verdient. Lees verder

 • Kabelbaan van de baan?

  14 juni − Afgelopen maand agendeerde de VVD samen met de Christenunie de collegebrief over de kabelbaan. Het college gooide de deur behoorlijk dicht. Het gaf immers aan de toegevoegde waarde van een kabelbaan op het traject Europapark - Sontplein - Grote Markt niet te zien. De VVD ziet die toegevoegde waarde echter wel en wilde van de andere partijen weten wat zij van de kabelbaan vinden nu er meer duidelijkheid is over de mogelijkheden. Lees verder

 • Woordvoering Geothermie

  09 juni − Afgelopen woensdag stemde de VVD in met het geothermie project in de stad. Lees verder om de woordvoering van fractievoorzitter Sabine Koebrugge te lezen. Lees verder