• VVD zet medewerkers Stadsbeheer in het zonnetje

  Op Valentijnsdag werden de medewerkers van Stadsbeheer door de fractie van de VVD in het zonnetje gezet. Stadsbeheer zet zich elke dag in voor een schoon en leefbaar Groningen. De VVD wilde hen daarom graag bedanken voor het werk dat door velen als vanzelfsprekend wordt gezien. Lees verder

 • @VVDGroningen Twitter

  #timeline# Lees verder

 • WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE VVD-AFDELING EN GEMEENTERAADSFRACTIE VAN DE STAD GRONINGEN

  Op deze website vindt u informatie, nieuws en activiteiten van de VVD Stad Groningen. Lees verder

 • Liever levende geschiedenis dan straatnamen schrappen

  10 februari − Met de oproep van de Bond van Antifascisten om Piet Hein en de Ruyter te schrappen als straatnamen is de kruistocht tegen straatnamen ook in het noorden gearriveerd. Laten we liever deze straatnamen behouden en ons verleden beter leren kennen. Zo bereiken we meer dan door ons verleden te verbergen. Lees verder

 • Wet Taaleis laat iedereen meewerken en meedoen!

  07 februari − Raadslid Elisabeth Akkerman haalt nieuws na schriftelijke vragen Wet Taaleis Lees verder

 • De VVD Groningen in 2017

  31 december − De Verlengde Schooldag 2.0, ijsjes uitdelen aan ouderen tegen de hitte en een experiment met parkeerplaatsterrassen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden die het drukke en enerverende jaar voor de VVD Groningen kleur hebben gegeven. Lees verder

 • Woordvoering Geothermie Gemeenteraad

  10 december − Op een partij na schaarde de gehele raad zich achter het aangaan van het project rond het winnen van aardwarmte. Dat dat een deels ongewis avontuur was wisten we. En dat daar risico’s aanzaten wisten we ook. Lees verder

 • Maidenspeech raadslid Elisabeth Akkerman

  09 december − Wij zijn door de gaswinning in een complexe situatie beland. Er ligt een grote opgave voor het versterken van woningen en gebouwen, het herstellen van schade en dat terwijl het vertrouwen en gevoel van veiligheid van inwoners is geschaad. In elke andere relatie waar je geen vertrouwen meer hebt, kun je opstappen en de relatie beëindigen, met de overheid kan dat niet. De overheid heeft dus een extra verplichting om dat vertrouwen te herstellen en slagvaardig op te treden. Lees verder

 • Woordvoering vervolgtraject geothermie

  © WarmteStad

  23 november − De VVD wil weten wat het perspectief was en is voor geothermie. Inclusief de rollen van het Staatstoezicht op de Mijnen en WarmteStad hierin. Daarom stelde Wytze Spoelstra tijdens de raadscommissie Beheer en Verkeer van 22 november jl. vragen die volgens onze fractie nog beantwoord moeten worden. Lees hier zijn volledige woordvoering. Lees verder

 • VVD wil opheldering over WarmteStad

  14 november − De fracties van de VVD en PvdA zijn verontrust over de recente berichtgeving rondom WarmteStad. Deze organisatie is verantwoordelijk voor het aardwarmteproject in het noorden van de stad. Voor de VVD heeft altijd voorop gestaan dat de veiligheid gewaarborgd moet zijn bij het boren naar aardwarmte. Onze fractie wil daarom tijdens het actualiteitendebat van het college weten waarom de raad niet eerder, zoals bij de presentatie op 27 september jl., volledig op de hoogte gebracht is van de kritiek en zorgen van het SodM. Lees verder

 • Gewenste optimalisaties Zuidelijke Ringweg zijn binnen

  09 november − De aanpak van de Ring Zuid wordt geoptimaliseerd met de volledige aansluiting van de Europaweg en de aanleg van de Esperantotunnel. De VVD heeft zich voortdurend sterk gemaakt voor deze twee optimalisaties van de Ring Zuid. De twee onderdelen van het verkeerstraject zijn essentieel om de stad bereikbaar te houden en de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Lees verder

 • Woordvoering Begrotingsdebat

  08 november − De laatste inhoudelijke begroting van de huidige gemeente Groningen werd vandaag behandeld. Lees hier de volledige woordvoering van onze nieuwe fractievoorzitter Jasper Honkoop. Lees verder

 • De Groninger VVD-fractie kiest Jasper Honkoop als fractievoorzitter

  05 november − De fractie van de VVD Groningen heeft deze week besloten dat Jasper Honkoop de nieuwe fractievoorzitter wordt na het vertrek van Sabine Koebrugge. Op dit moment is Sabine nog formeel fractievoorzitter. Vanwege haar nieuwe functie als politiek assistent van Barbara Visser kan ze echter niet meer aan de slag voor de Groninger fractie. Wanneer Sabine haar functie formeel neerlegt zal de eerste opvolger, Elisabeth Akkerman, de gemeenteraadsfractie versterken. Lees verder

 • Vertrek fractievoorzitter Sabine Koebrugge

  05 november − Het moment is dan toch aangebroken dat ik voor de laatste keer jullie bericht vanuit de VVD-fractie in Groningen. Sinds 2010 heb ik mij namens de VVD in de gemeenteraad van Groningen met veel plezier mogen inzetten voor jullie en andere Stadjers en betrokkenen. Ik ben trots op onze mooie stad en op de veranderingen die mede dankzij de VVD in gang zijn gezet. Er is inmiddels veel meer mogelijk voor zowel ondernemers als Stadjers. Door de goede sfeer in de Groninger gemeenteraad en de stevige politieke debatten die we daar gevoerd hebben, kijk ik met genoegen terug op mijn raadslidmaatschap. Lees verder

 • Zorgen rondom Datacenter Bytesnet

  05 november − De bewoners van de Reitdiepwijk maken zich zorgen over de komst van een nieuw datacentrum op het Zernike-complex. De zorgen van de bewoners zijn vooral gericht op het ontstaan van geluidsoverlast en het te laag inschatten van risico’s. Lees verder

 • VVD investeert liever in Haren zelf

  22 oktober − Sabine Koebrugge was te gast bij RTVNoord. Tijdens deze uitzending ging zij in debat met Meinard Wolters van Gezond Verstand Haren over de herindeling van de gemeenten Groningen Haren en Ten Boer. Lees verder

 • Liberale borrel: ontwikkelingen binnenstad

  18 oktober − De liberale borrel van september stond in het teken van ontwikkelingen in de binnenstad. De komende jaren gaat er veel veranderen. Zo verdwijnen de bussen van de Grote Markt en wordt de stad nog toegankelijker en aantrekkelijker gemaakt. Ons raadslid Max Blom heeft tijdens deze avond een korte presentatie gegeven over de geschiedenis van de stad. Vervolgens heeft de gemeentelijke programmamanager, Gavin van Osnabrugge, ons verteld waar we op dit moment staan. Wat is er al besloten en wat staat er nog te gebeuren? Lees verder

 • Ervaring meeloopdag Kevin

  06 oktober − De VVD Groningen biedt geïnteresseerde en enthousiaste mensen een mogelijkheid om een dagje mee te draaien in de lokale politiek. Afgelopen maart heb ik ook van deze leerzame mogelijkheid gebruik kunnen maken. Lees verder

 • Ervaring meeloopdag van Fabiënne

  06 oktober − Ik ben Fabiënne Röben, 22 jaar en ik zit momenteel in de masterfase van mijn studie Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Binnen de Master Geschiedenis Vandaag volg ik het specialisatietraject Beleid, Bestuur en Politiek. Inmiddels heb ik veel theoretische kennis opgedaan en is het tijd voor een volgende stap. Het meelooptraject biedt voor mij de unieke kans om praktische ervaring op te doen, politieke vaardigheden te ontwikkelen en om inzicht te krijgen in het politieke proces op gemeentelijk niveau. Lees verder

 • Verslag van gesprek met Gerard Kemkers

  02 oktober − Op 21 september 2017 komt een groot deel van de VVD-ers op de fiets naar het Sportpark Corpus den Hoorn in het zuiden van de Stad. Op dit complex trainen alle teams van FC Groningen. In het gebouw van de jeugd op het trainingscomplex gaan we vanuit de commissie Regionale Politiek in gesprek met Gerard Kemkers. Lees verder