• VVD, CDA en Stadspartij willen opheldering over Bed-Bad-Broodvoorziening

  18 april − De gemeenteraadsfracties van VVD, CDA en Stadspartij hebben gezamenlijk schriftelijke vragen gesteld aan het college over de Bed-Bad-Broodvoorziening. Al eerder vroegen de drie partijen om aanvullende informatie tijdens de debatten. Uit de reeds ontvangen informatie bleek volgens hen nog niet dat de voorziening nodig is aanvullend op de aanpak van het Rijk. Lees verder

 • @VVDGroningen Twitter

  02 maart − #timeline# Lees verder

 • WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE VVD-AFDELING EN GEMEENTERAADSFRACTIE VAN DE STAD GRONINGEN

  26 juni − Op deze website vindt u informatie, nieuws en activiteiten van de VVD Stad Groningen. Lees verder

 • Meeloopdag VVD Groningen (1)

  19 april − Ik ben Fabiënne Röben, 22 jaar en ik zit momenteel in de masterfase van mijn studie Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Binnen de Master Geschiedenis Vandaag volg ik het specialisatietraject Beleid, Bestuur en Politiek. Inmiddels heb ik veel theoretische kennis opgedaan en is het tijd voor een volgende stap. Het meelooptraject biedt voor mij de unieke kans om praktische ervaring op te doen, politieke vaardigheden te ontwikkelen en om inzicht te krijgen in het politieke proces op gemeentelijk niveau. Lees verder

 • VVD in gesprek met Gyas

  18 april − De introductie van stalen damwanden in het Noord-Willemskanaal dreigt teveel golfslag te veroorzaken en zo het kanaal onveilig en/of niet goed bevaarbaar te maken. Naar aanleiding van een motie van de VVD heeft de Groningse gemeenteraad zich recent unaniem uitgesproken voor een veilig en bevaarbaar Noord-Willemskanaal. De raad vraagt het college zich hiervoor maximaal in te zetten en met provincie en waterschap samen te werken om dit mogelijk te maken. Lees verder

 • Blog: Help de Robots komen!

  15 april − De discussie is al zo oud is als de industriële revolutie: nemen machines blijvend ons werk over? Soms wordt dit gebracht als een boodschap van vooruitgang: machines nemen ons het zware werk uit handen en stellen ons in staat ons te richten op de activiteiten die wij het leukst vinden. Lees verder

 • Nieuw afvalsysteem wordt uitgesteld

  13 april − De gemeenteraad heeft woensdag 29 maart geen besluit genomen over de invoering van Diftar. Diftar staat voor “gedifferentieerde tarieven”. Ieder huishouden betaalt voor de hoeveelheid afval die wordt weggegooid. Onderscheid wordt gemaakt tussen bewoners met een kliko en bewoners met een ondergrondse afvalcontainer. De eerste betaalt per kilo, de tweede per zak. Lees verder

 • Stad Groningen krijgt Keurmerk Meldcode voor Kindermishandeling en Huiselijk geweld.

  12 april − De stad Groningen heeft als eerste gemeente in Nederland het Keurmerk Meldcode voor Kindermishandeling en Huiselijk geweld van de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling LVAK gekregen. In de meldcode staat beschreven hoe signalen van eventueel kindermishandeling of huiselijk geweld kunnen worden herkend. Op dinsdag 11 april is het keurmerk door directeur Tea Hol overhandigd aan wethouder Matthias Gijsbertsen. Lees verder

 • Meeloopdag VVD Groningen

  06 april − De VVD Groningen biedt geïnteresseerde en enthousiaste mensen een mogelijkheid om een dagje mee te draaien in de lokale politiek. Afgelopen maart heb ik ook van deze leerzame mogelijkheid gebruik kunnen maken. Lees verder

 • VVD: gemeenteraad in gesprek met experts over toekomst WIJ

  06 april − WIJ-teams zijn er voor hulp of ondersteuning zowel als voor mensen die zich graag inzetten voor hun buurt. Voor het succes van WIJ is het contact met buurtbewoners, bestaande en nieuwe zorgaanbieders en de onderwijs- en sportwereld belangrijk. De VVD pleit daarom voor een expertmeeting waarbij de vraag centraal staat: hoe kijken WIJ-teams én partners aan tegen de samenwerking? Wat is de sleutel tot succes? Lees verder

 • Werkbezoek met minister Melanie Schultz van Haegen

  01 april − Donderdag 9 maart 2017 heeft minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen een werkbezoek in Groningen gehad. De middag bestond uit een bezoek aan DUO en een huiskamerbijeenkomst met bewoners. een werkbezoek in Groningen gehad. De middag bestond uit een bezoek aan DUO en een huiskamerbijeenkomst met bewoners. Lees verder

 • VVD zet hulpverleners in het zonnetje

  17 februari − Op Valentijnsdag hebben de fractieleden van de VVD Groningen een bezoek gebracht aan de Ambulancezorg en de Brandweer in de stad Groningen. Lees verder

 • In gesprek met de Stadjers (2)

  15 februari − Op zaterdag 11 februari zijn we met een grote groep, bestaande uit maar liefst veertien mensen van de VVD Groningen, in Klein Martijn in gesprek gegaan met bewoners. Het was, ondanks de kou, een ontzettend interessante en gezellige middag. Lees verder

 • In gesprek met de Stadjers (1)

  11 februari − Het laatste weekend van januari werd door de VVD Groningen afgesloten met een bezoek aan de Reitdiepwijk. Samen met fractieleden, vrijwilligers en (kandidaat-) kamerleden trokken wij de wijk in om met de mensen in gesprek te gaan en van hen te horen wat belangrijk is voor de leefbaarheid van de wijk. Lees verder

 • In gesprek met de Stadjers

  14 januari − Een beetje sneeuw houdt ons niet tegen en daarom gaat de VVD Groningen ook in 2017 de straat op. Samen met onze raadsleden en enthousiaste vrijwilligers gaan wij langs de deuren om van de Stadjers zelf te horen welke problemen er opgelost moeten worden en wat er juist heel goed gaat. Lees verder

 • Groningen anno 2016: jaaroverzicht van de VVD

  31 december − Het einde van 2016 is met rasse schreden genaderd. Tijd voor een terugblik op het jaar vanuit politiek perspectief. Dit overzicht biedt u een inkijk in onze werkzaamheden en de resultaten die de VVD Groningen het afgelopen jaar heeft behaald. Lees verder

 • VVD roept op tot sterkere samenwerking cultuursector

  03 december − Tijdens de raadsvergadering van 30 november, heeft de VVD een motie ingediend om de cultuursector te stimuleren om meer samen te werken met ondersteunende taken. Hierdoor is een betere ondersteuning en een kostenbesparing mogelijk. Lees verder

 • Woordvoering Begrotingsdebat 2017

  09 november − Op 9 november werd de begroting voor 2017 besproken. Fractievoorzitter Sabine Koebrugge hield een optimistisch en liberaal betoog over de stand van de Stad. Lees verder

 • Groningen Airport Eelde

  01 november − Het streven is van de VVD, is op een voor de aandeelhouders financieel houdbare wijze, dus met behoud van degelijk begrotingsbeheer en een weerbaar weerstandsvermogen, te komen tot een zo positief mogelijke MKBA en vestigingsklimaat. Lees verder

 • Bedrijven en onderwijs kunnen wél van elkaar leren

  12 oktober − Is samenwerking tussen hoger onderwijs en het bedrijfsleven uit den boze of gewenst? Krijgen we dan een Coca Cola-universiteit, zoals critici vrezen, of helpt het de universiteiten juist vooruit? Dat laatste, stellen Eelco Luurtsema en Jasper Honkoop: ‘Kijk naar Tesla, beide werelden kunnen veel van elkaar leren.’ Lees verder