Ervaring meeloopdag Kevin

De VVD Groningen biedt geïnteresseerde en enthousiaste mensen een mogelijkheid om een dagje mee te draaien in de lokale politiek. Afgelopen maart heb ik ook van deze leerzame mogelijkheid gebruik kunnen maken.


Ik ben Kevin Schilder, derdejaars student Rechtsgeleerdheid aan de RUG en heb deze maand een woordvoering mogen schrijven voor de commissie Onderwijs en Welzijn van de Groninger gemeenteraad. Mijn woordvoering richtte zich op het gebruik van rubbergranulaatkorrels in kunstgrasvelden. Dit is een zeer bewogen thema, er is namelijk een vrees dat de korrels kankerverwekkend zijn. Om dit beladen onderwerp goed te verwoorden diende ik mij veel in te lezen. Dit kon ik doen door mij te richten op oudere stukken van de Gemeenteraad, maar ik kon ook ‘achter de schermen’ meekijken. Ik mocht o.a. de technische sessie bijwonen, dit zijn gesprekken met deskundigen die raadsleden informeren omtrent wetenschappelijke onderzoeken e.d.  Na het vergaren van de volledig aanwezige (wetenschappelijke) informatie, diende ik de mening van de VVD Groningen in mijn tekst te verwerken. Voor het schrijven van het stuk dien je het liberale gedachtegoed van de VVD mooi te verwoorden in de woordvoering. Daarna is er een mogelijkheid om de fractievergadering bij te wonen. Hier kon ik meekijken in de besluitvoering van de VVD, voor de komende maand. Er wordt besproken wat er wordt behandeld in de raad en hoe de raadsleden dit werk aanpakken. Een kijkje in de keuken van de VVD!

 

Al met al was dit een bijzonder leerzame ervaring. Ik zou iedereen die de VVD een warm hart toedraagt en die zich eens wat dieper in de gemeentelijke politiek wenst te duiken, dit traject aanraden.